top of page

Ledarskapsutbildning med Susanne De Boer

Under en inspirerande ledarskapsdag fick entreprenörerna i Business Challenge affärsutvecklingsprogram möjlighet att dela sina erfarenheter och utmana varandra för att överkomma utmaningar och främja tillväxt inom sina företag. Dagen var fylld av värdefulla insikter och diskussioner kring olika aspekter av ledarskap.


En central punkt som diskuterades var betydelsen av att bygga och upprätthålla en stark teamkänsla. Entreprenörer insåg att för att nå framgång behöver de ett team som är engagerat, samarbetsvilligt och inspirerat att nå gemensamma mål. Att skapa en atmosfär där medarbetare vågar vara sig själva, vågar göra misstag och vågar hjälpa varandra är avgörande för att främja en hälsosam och produktiv arbetsplatskultur.

En annan viktig punkt som togs upp var betydelsen av att lära av misstag. Deltagarna diskuterade ämnet misstag och vilken naturlig del av affärsverksamheten det är, genom att lära sig av dessa misstag bidrar det till att växa och förbättra sig som ledare och anställd. Att skapa en kultur där misstag betraktas som möjligheter till lärande snarare än som misslyckanden är avgörande för att främja innovation och kontinuerlig förbättring.


Förutom diskussioner och kunskapsdelning fick deltagarna också möjlighet att genomföra olika övningar för att stärka sina ledarskapsverktyg och skapa trygghet inom sina team.

Ledarskapsdagen blev en byggsten för deltagarna att dela sina erfarenheter, utbyta idéer och få insikter för att förbättra sitt ledarskap och driva sina företag framåt. Det var tydligt att genom att dra nytta av gemensam kunskap och erfarenhet kan alla stärka sin förmågor.
27 views0 comments

Comments


bottom of page