top of page
Search
  • Business Challenge

CELLINK förvärvar bolag för 700 miljoner

Business Challenge's alumnibolag CELLINK har köpt upp Ginolis Ltd, ett finskt företag med inriktning på automatiserad diagnostik och avancerade robotiklösningar till medicinsk- och diagnostisk industri.


”Med detta strategiska Förvärv av Ginolis, fortsätter vi att realisera CELLINKs vision inom biokonvergens och att skapa framtidens medicin genom att ta ett steg närmare patienterna och förbättra sjukvården runt om i världen. CELLINKs

kärna är vår starka agenda inom biokonvergens och att utveckla och kommersialisera banbrytande teknologier. Ginolis ambition och produkterbjudande kommer ytterligare att stärka vår position inom det kliniska området; vilket ligger i linje med vår långsiktiga vision att skapa framtidens läkemedel.” Erik Gatenholm VD, CELLINK


CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl-renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare.

34 views0 comments

コメント


bottom of page