Affärsutvecklingsprogram

                                      Vi som går Business Challenge affärsutvecklingsprogram nu;

loading...

Skräddarsydda program

Årligen utser juryn i Business Challege 8 styckna bolag som får en plats i våra sex månader långa affärsutvecklingsprogram. Programmen utgår ifrån juryns feedback och entreprenörernas behov.

Business Challenge affärsutvecklingsprogram ger inte bara företagen en möjlig ingång till kapital utan även en mängd immateriella förmåner såsom mentorskap, kompetens och nätverk.

 

Azita VD  på Sodexo och Beleco 

Fieldly

Olika sorters möten

Vi arbetar utefter olika sorters möten i våra affärsutvecklingsprogram som alla utgår ifrån bolagens specifika behov och utmaningar.

  • Samarbeten med våra sponsorer och partnerföretag, t ex juridisk hjälp från Vinge, rekryteringsutbildning med Novare, finansiell rådgivning från PwC eller Media & PR-träning med Kreab.
  • Möten, Vi sätter upp möten mellan bolagen i affärsutvecklingsprogrammen och vårt nätverk av experter. Vi utgår ifrån vad bolagen själva säger att de behöver och hittar sedan personer med den rätta kompetensen för just deras behov. 
  • Vad ger det företagen? Olika möten och har lett till mentorskap, personer har gått in som investerare i bolag, gått in som styrelseledamöter eller advisors. Genom samarbetspartners har bolagen lyckats utveckla sin verksamhet och kunnat växa och accelerera snabbare.

Vad krävs av bolagen i affärsutvecklingsprogrammen?

Efter avslutad final sätts ett individuellt program upp för varje bolag med målsättning. Det är respektive bolag som driver programmen framåt, men Business Challenge kommer förse bolagen  med information om behov och utmaningar och matchar sedan detta med vårt nätverk för att hjälpa bolaget framåt.

Business Challenge kräver inga långa rapporter, delägarskap eller styrelseplatser och det är helt kostnadsfritt. Vårt mål med programmen är bolagen ska accelerera sin tillväxt och framgång.

För att få en plats i våra affärsutvecklingsprogram måste man vara med i tävlingen och gå vidare till finalpitchen

Varje bolags individuella mål kommer efter programmets slut att utvärderas om de uppnåts. Därefter kommer en programavslutning ske där bolag som uppnåt sina mål under programmet premieras.

Har du lyckats att uppnå dina uppsatta mål har du även lyckats i Business Challenge affärsutvecklingsprogram. 

Skovik