_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tävling

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vad är Business Challenge?

Business Challenge riktar sig till dig mellan 18-35 år som vill vidareutveckla ditt företag. Under Business Challenge har du och ditt företag möjlighet att få feedback på ert företag via vårt unika nätverk av erfarna entreprenörer, företagsledare, riskkapitalister och experter. Dessutom tävlar ni om ett exklusivt affärsutvecklingsprogram värde
150 000kr och kompetensutveckling.

Tävlingen består av tre delar; Stödprocess, verksamhetsbeskrivning och PM.

Gastrofy, Fieldly och Swiftcourt.

Macacos

Ari.farm

Stödprocess

För att delta i Business Challenge anmäler du dig här. 

Varje bolag stöttas genom en process att gå från ord till handling, hitta en professionell struktur, nå sina första kunder och skapa kontakter med investerare och rådgivare.

Business Challenge bistår företagaren genom den första kritiska fasen på bolagets väg mot internationell framgång.

Verksamhetsbeskrivning

Alla bolag skickar in en verksamhetsbeskrivning till Business Challenge.

Verksamhetsbeskrivningen, som är en kortare beskrivning av din idé, ditt team och ditt bolag, gås igenom av en screeningjury.

Screeningjuryn tar fram ett antal bolag som går vidare till intervju, nästa steg till finalen.

PM

De bolag som blivit utvalda och gått vidare till finalen får instruktioner kring ett PM.

PM:et är en mall som är framtagen tillsammans med rådgivare och riskkapitalister där man lämnar ytterligare information om bolaget, teamet, de ekonomiska förutsättningarna, kompetensen och försäljning mm.

Detta PM är även det skriftliga material som juryn går igenom på finalen av Business Challenge. Se tidigare jurymedlemmar här.

Deadlines 2018

Anmälan stänger
2:e maj

Skicka in PM
24:e september

Verksamhetsbeskrivning 
17:e maj

Final
16 oktober

Intervjuer hålls under

vecka 21

Bolag som gått vidare presenteras.
3:e september 

Sagt om Business Challenge

Christian Appel
Grundare Workshop

Jury och rådgivare

"Jag tycker Business Challenge arbetsmetoder fungerar fantastiskt bra för att utveckla nya företag. Jag hoppas att mina erfarenheter som entreprenör kan vara till nytta och inspirera till att fler vågar förverkliga sina idéer."

Börje Ekholm
CEO Patrica Industries

Rådgivare

"Sverige har en stark tradition av entreprenörskap och innovation. Det är riskvilja, nya idéer och nya företag som behövs för att skapa nya jobb och fortsatt välstånd i Sverige. Här gör Business Challenge en viktig insats som vi gärna bidrar till."

Nicholas Högbergs
VD Bannerflow

Jury, rådgivare och ledamot i Business Challenge

"Det är unga och hungriga entreprenörer som kommer att driva 3 till fortsatt framgång, men även inspirera och pusha oss så att vi fortsätter att ligga i framkant i allt vi gör. Att stötta Business Challenge känns därför som en självklarhet  för att ge tillbaka och hjälpa nästa generations inspiratörer."