Såddfinansiering

En mycket stor utmaning på den svenska och europeiska startup-scenen är tillgång till startkapital och såddfinansiering (seed capital).Business Challenge har ett stort nätverk av privata investerare, riskkapitalister och affärsänglar kopplat till verksamheten. Ett av affärsutvecklingsprogrammens målsättningar är att förbereda bolagen att ta in externt kapital och kvalitetssäkra bolaget inför den processen. En process som ofta är alltför kostsam för investerare baserat på de belopp som efterfrågas i såddskedet. Business Challenge har skapat en plattform för investerare i tidiga skeden att kvalitetssäkra och följa intressanta bolag. Plattformen har förmedlat belopp från 20 000 kronor upp till 4 miljoner till en mängd olika startups genom åren.  

Tips för att attrahera kapital!

- Din idé ska vara unik. Väldigt få affärsplaner är unika. Investerare ser oftast flertalet affärsplaner med olika versioner av samma idé. Det är därför viktigt att visa på djupare förståelse för vilket behov man löser och vilken marknad man attraherar. Kan du visa på detta har du kommit ett steg på vägen.

- Hur ser ditt team ut? Som grundare i ett startup måste du ha förmågan att dels lansera ett bolag men också att attrahera talanger som behövs i ditt bolag. För en investerare i ett tidigt skede är teamet bakom idén oerhört viktigt. 

-Marknad och målgrupp. Finns det ett behov för din lösning och till vem ska du sälja den? Är din marknad tillräckligt stor och hur ser den ut?

- Gör en konkurrensanalys. Alla företag med en attraktiv idé har en konkurrens. Vilka existerande lösningar finns på det behov ni identfierat. Du måste visa på hur du ska nå ut till din målgrupp och hur du kommer att slå dina konkurrenter. Dessutom ska du visa på hur ni kommer att kunna behålla en stark marknadsposition gentemot era konkurrenter på flera års sikt. 

-Finansiella mål. Ta fram trovärdiga finansiella mål för ditt företag, detta visar på att du har förmågan att förstå ekonomin kring ditt företagande. Hur driver ni lönsamhet och hur kommer företaget utvecklas ekonomiskt de kommande åren. 

Finns det tillräckligt underlag för att dina målgrupp kommer köpa dina tjänster/produkter? Kanske har du redan betalande kunder? Har du attraherat rätt personer till ditt företag, exempelvis; medgrundare, advisory board, utvecklingspartners? Desto mer trovärdighet och kundattraktion du kan visa på, desto större är chansen att en investare blir intresserad av just ditt företag. 

Business Challenge välkomnar och stöttar alla passionerade entreprenörer med en vision oavsett bransch. Vi vill gärna lära känna just dig lite bättre, hör av dig! 

/Business Challenge
info@businesschallenge.se