Vad är Business Challenge?

Join the Business Challenge?

Business Challenge riktar sig till dig som vill vidareutveckla ditt företag. Under Business Challenge har du och ditt företag möjlighet att få feedback på ert företag via vårt unika nätverk av erfarna entreprenörer, företagsledare, riskkapitalister och experter. Dessutom tävlar ni om ett exklusivt affärsutvecklingsprogram värde av    150 000kr med kompetensutveckling.

Tävlingsprocessen består av fyra delar
Skicka in en kortare verksamhetsbeskrivning -> Därefter väljs ett antal bolag ut för intervju -> 15 bolag väljs ut och får skicka in ett PM innehållande mer information om företaget -> Dessa 15 bolag får under en finaldag på Grand Hotel pitcha för vår kompetenta jury på ca 70 personer. 

 

Gastrofy, Fieldly och Swiftcourt.

Macacos

Ari.farm

1. Verksamhetsbeskrivning

För att delta i Business Challenge anmäler du dig här. 

Alla bolag skickar in en verksamhetsbeskrivning till Business Challenge.
Verksamhetsbeskrivningen, som är en kortare beskrivning av din idé, ditt team och ditt bolag, gås igenom av en screeningjury.
Screeningjuryn tar fram ett antal bolag som går vidare till intervju.

2.Intervjuer

Ett antal bolag kommer väljas ut för att bli intervjuade. Därefter kommer 15 bolag bli utvalda att gå vidare till nästa steg

3.PM

De bolag som blivit utvalda och gått vidare till finalen får instruktioner kring ett PM.
PM:et är en mall som är framtagen tillsammans med rådgivare och riskkapitalister där man lämnar ytterligare information om bolaget, teamet, de ekonomiska förutsättningarna, kompetensen och försäljning mm.
Detta PM är även det skriftliga material som juryn går igenom på finalen av Business Challenge. 

4. Finalmoment

Finalen hålls under en heldag på Grand Hotel. I finalmomentet ingår det att pitcha framför vår jury. Finalen består av två delar, en första pitch sedan går sex bolag vidare till den andra pitchen som är något kortare.  
Se tidigare jurymedlemmar här.

Deadlines 2018

Anmälan stänger
2 maj

Bolag som gått vidare presenteras.
3 september 

Verksamhetsbeskrivning 
7 maj

Skicka in PM
24 september

Intervjuer hålls under

vecka 21

Final på Grand Hotel
16 oktober

Sagt om Business Challenge

Christian Appel
Grundare Workshop

Jury och rådgivare

"Jag tycker Business Challenge arbetsmetoder fungerar fantastiskt bra för att utveckla nya företag. Jag hoppas att mina erfarenheter som entreprenör kan vara till nytta och inspirera till att fler vågar förverkliga sina idéer."

Börje Ekholm
CEO Ericsson

Rådgivare

"Sverige har en stark tradition av entreprenörskap och innovation. Det är riskvilja, nya idéer och nya företag som behövs för att skapa nya jobb och fortsatt välstånd i Sverige. Här gör Business Challenge en viktig insats som vi gärna bidrar till."

Nicholas Högbergs
VD Bannerflow

Jury, rådgivare och ledamot i Business Challenge

"Det är unga och hungriga entreprenörer som kommer att driva 3 till fortsatt framgång, men även inspirera och pusha oss så att vi fortsätter att ligga i framkant i allt vi gör. Att stötta Business Challenge känns därför som en självklarhet  för att ge tillbaka och hjälpa nästa generations inspiratörer."