_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Affärsutvecklingsprogram

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Skräddarsydda program

Årligen utser juryn i Business Challege ett 10-tal vinnande bolag som får en plats i våra tolv månader långa affärsutvecklingsprogram. Programmen utgår ifrån juryns feedback och entreprenörernas behov.

Business Challenge affärsutvecklingsprogram ger inte bara företagen en möjlig ingång till kapital utan även en mängd immateriella förmåner såsom mentorskap, kompetens och nätverk.

DeoDoc

Fieldly

Olika sorters möten

Vi arbetar utefter olika sorters möten i våra affärsutvecklingsprogram som alla utgår ifrån bolagens specifika behov och utmaningar.

  • Samarbeten med våra sponsorer och partnerföretag, t ex juridisk hjälp från Vinge, rekryteringsutbildning med Novare, finansiell rådgivning från PwC eller Media & PR-träning med Kreab.
  • Möten, Vi sätter upp möten mellan bolagen i affärsutvecklingsprogrammen och vårt nätverk av experter. Vi utgår ifrån vad bolagen själva säger att de behöver och hittar sedan personer med den rätta kompetensen för just deras behov. 
  • Vad ger det företagen? Olika möten och har lett till mentorskap, personer har gått in som investerare i bolag, gått in som styrelseledamöter eller advisors. Genom samarbetspartners har bolagen lyckats utveckla sin verksamhet och kunnat växa och accelerera 
    snabbare.

Vad krävs av bolagen i affärsutvecklingsprogrammen?

Det är respektive bolag som driver programmen framåt. Bolagen förser Business Challenge med information om behov och utmaningar nu och i framtiden och Business Challenge matchar sedan detta med vårt nätverk.

Business Challenge kräver inga långa rapporter, delägarskap eller styrelseplatser och det är helt kostnadsfritt. Vårt mål med programmen är bolagen ska accelerera sin tillväxt och framgång.

För att få en plats i våra affärsutevcklingsprogram måste man vara med i tävlingen och gå vidare till finalpitchen

Skovik