_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Business Challenge

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Om Business Challenge

Business Challenge ägs och drivs av den ideella föreningen Student Business Challenge.  Business Challenge grundades 2010 på initiativ av näringslivet och syftar till att bidra till tillväxt och fler jobb. Medgrundare är entreprenören Camilla Ljunggren. Camilla har själv drivit flera företag och står bland annat bakom hängaren pluring som idag exporteras över hela världen. 

I vårt arbete samarbetar vi med och kompletterar befintliga aktörer både på nationell, regional och lokal nivå, för att lotsa de unga rätt inom innovationssytemet. Business Challenge leder inte bara till att fler bolag utvecklas utan även till att unga får möjlighet att utveckla sig själva och skaffa sig erfarenheter som är värdefulla för framtiden oavsett och du väljer en karriär som företagare eller anställd.

Camilla Ljunggren
Grundare Business Challenge

"Bakom Business Challenge finns ett mycket stort engagemang från näringslivet. Hade jag fått stöd och hjälp från det nätverket när jag var i startskedet som entreprenör och företagare hade det betytt oerhört mycket. Att vara företagare kräver både motivation och uthållighet. Att då som ung få möjlighet att möta erfarna entreprenörer och ledare som tror på just mig och min idé är oerhört värdefullt."