Integritetspolicy

Syfte med vår integritetspolicy
Vi på Business Challenge hanterar och samlar in personuppgifter om våra kunder och medlemmar. Vi värnar om dig som kund och medlem vilket innebär att vi tar hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in samt hur vi använder och skyddar personuppgifter som vi samlar på vår webbplats.  
 
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av dina personuppgifter. Kontakta oss på info@businesschallenge.se

Personuppgifter
Med personuppgifter innefattas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Vad som är viktigt med uppgiften är om den enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress men utöver dessa räknas även tex bilder på en individ eller ljudinspelningar av individen. 

Insamling av information 
Vi samlar information från dig när du besöker vår hemsida, registrerar dig till vår tävling på vår webbplats, anmäler dig till ett event.

Vi sparar också en del e-post och annan skriftlig kommunikation vi får från dig, bland annat återkoppling du ger oss kring vår verksamhet, förslag till projekt, och annan information till nytta för vår verksamhet eller vår service till dig.

Vi registrerar också uppgifter om personer, inklusive CV eller motsvarande, som är aktuella i vårt arbete kring tävlingen. Vår bedömning är att denna personuppgiftsbehandling är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen, och att den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre.

Vi fotograferar och filmar i samband med de flesta av våra öppna samt slutna  events. Materialet från sådana events används i kommunikations- och informationsmaterial om eventet och vår verksamhet. Vi använder också personuppgifter, framförallt bildmaterial i form av föreläsningar, debatter och citat i vår kommunikation om vår verksamhet. Vi söker alltid se till att du själv ges möjlighet att ta ställning till publicering av dessa personuppgifter och bildmaterial vid de tillfällen du tydligt exponeras.
 
För personer som är med i vårt nätverk
Om du väljer att bli gå med i Business Challenge nätverk behöver vi ta in uppgifter om dig så vi kan fullfölja vårt åtagande mot dig som medlem och leverera de tjänster vi ska tillhandahålla till dig. 
Sparad information: Namn, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, adressuppgifter, företagsnamn, organisationsnummer. 
Syfte: Som en del i vårt nätverk får du ett utbud av våra tjänster och events. För att vi ska kunna bjuda in och informera dig om dina medlemsförmåner och möjligheter inom Business Challenge sparar vi dina personuppgifter. Godkänner du inte att dessa sparas blir vi tvungna att neka dig att gå med i vårt nätverk då vi inte kan fullfölja vårt åtagande mot dig. Vi tar in dessa personuppgifter för att göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov, skapa och hantera ditt medlemskonto, tillhandahålla anpassade annonser, kontakta dig via e-post för tex anpassade erbjudanden och events.
 
För kunder och deltagare av events samt vårt tävlingsmoment
Om du väljer att registrera dig och ta en plats till något av våra events eller anmäler sig till vår tävling sparar vi de uppgifter vi behöver för att kunna hålla dig uppdaterad.
Sparad information: Namn, e-postadress, telefonnummer, företagsnamn, organisationsnummer, postadress.
Syfte: Meddela dig tävlingsinformation, tid, plats och ändringar i agenda samt annan viktig information kring det eventen du registrerat dig på.
 
För våra besökare på hemsidan
Denna hemsida använder sig av ett verktyg som heter Google Analytics. Syftet är att ge oss en bättre bild av vad som fungerar och inte fungerar på hemsidan, och hur våra besökare använder sig av hemsidan. För att kunna särskilja besökare så tar verktyget in er IP-adress. Denna IP-adress krypteras sedan innan den skickas till oss vilket betyder att vi inte kan se era IP-adresser vilket innebär att vi inte får någon information som kan kopplas till dig eller någon annan. 
Sparad information:IP-adress
Syfte: Förbättra användbarheten och upplevelsen på vår hemsida.
 
Behandling av personuppgifter
Dina personuppgifter sparas tills du som kund väljer att avregistrera dig från Business Challenge nätverk. Köphistorik på event kan bevaras längre om det nödvändigt enligt lag. Vi strävar efter att minimera den totala mängd uppgifter vi sparar i vårt arbete och vår organisation. Vi gör därför regelbundna kontroller för att säkerställa att vi inte sparar personuppgifter som saknar något syfte eller värde för oss i vårt arbete och utförande av verksamhet. Vi har även rutiner för att säkerställa att uppgifterna vi tar in inte sparas på fler platser än nödvändigt. 
 
Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtyckte, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring för att skicka en beställning, betala köp som sker på hemsidan. 
 
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. 
Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så. 
Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring i annonssyfte eller andra ändamål. 
 
Hur skyddar vi informationen?
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Business Challenge skyddar dessutom dina uppgifter offline. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (tex fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Kundens rättigheter 
Rätt till information:Du har rätt att få en kopia av den information vi sparar om dig utskickad kostnadsfritt. 
Rättning av felaktiga uppgifter:Om du märker att informationen som vi har om dig inte stämmer har du rätt att be oss uppdatera och korrigera informationen. Om du är medlem hos Business Challenge kan du även själv överblicka och ändra flera av de personuppgifter du lämnat till oss genom ditt konto på vår webbplats.
Radering av uppgifter: Du kan kräva att vi raderar information som vi har om dig, detta förutsätter att vi inte har något lagligt krav att behålla denna information. 
Dataportalitet: Du har i vissa fall rätt att be oss om att vi skickar över den information vi samlar till en annan organisation.
Dra tillbaka samtycke: Du har alltid rätt att dra tillbaka ett samtycke du gett till oss. 
Klagomål: Du har rätt att skicka in klagomål till oss om du upplever att vårt arbete inte stämmer överens med denna integritetspolicy och/eller den gällande dataskyddsförordningen. 

Använder vi oss av cookies?
Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas överhuvudtaget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. 
 
Samtycke
Genom att du använder dig av vår webbplats, fortsätter använda våra tjänster eller kontaktar oss via annan kanal godkänner du att du har läst denna integritetspolicy och samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som står beskrivet i policyn. Notera att ändringar kan komma att göras i policyn och att du därför bör, med jämna mellanrum läsa igenom den för att försäkra dig om att du godkänner eventuella förändringar.
 
Kontakt 
Har du frågor kring denna policy, dina personuppgifter eller vill använda någon av dina rättigheter kontaktar du oss via mail: 
info@businesschallenge.se
 
eller via post: 
Business Challenge 
Döbelnsgatan 83 
11352 Stockholm